ZOZ Medica

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

W ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej realizujemy świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów przewlekle chorych przebywających w domu, wymagających systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej. W ramach opieki długoterminowej pielęgniarki:

  • wykonują zabiegi pielęgnacyjne, diagnostyczne i terapeutyczne we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,
  • przygotowują chorego i jego rodzinę do samoopieki i samopielęgnacji, w tym do radzenia sobie z chorobą i niepełnosprawnością,
  • prowadzą edukację zdrowotną,
  • pomagają w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji obłożnie chorego w domu.

Warunkiem objęcia pielęgniarską opieką długoterminową w ramach ubezpieczenia zdrowotnego jest:

  • posiadanie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych,
  • pisemna zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie pielęgniarską opieką długoterminową,
  • kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej.

Okres objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta.

ZAUFAJ SPECJALISTOM!
Zdrowie na pierwszym miejscu! Zarejestruj się już dziś i dbaj o swoje dobre samopoczucie!

Personel

  • Pielęgniarki Opieki Długoterminowej

Usługi
Personel
Przejdź do treści