ZOZ Medica

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Świadczenia gwarantowane w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej to świadczenia polegające na udzielaniu przez świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej osobom, które nie wymagają leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych, są udzielane w poradniach specjalistycznych w przypadkach wynikających ze stanu zdrowia przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje albo przez inną osobę, która ma uprawnienia do udzielania świadczeń specjalistycznych.

Na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem

Zdrowia realizujemy świadczenia zdrowotne ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach

 • KARDIOLOGICZNEJ
 • NEUROLOGICZNEJ
 • MEDYCYNY SPORTOWEJ
 • LECZENIA BÓLU

Porada specjalistyczna to wydanie przez lekarza specjalistę opinii o stanie zdrowia pacjenta oraz wskazanie dalszego toku leczenia na podstawie wykonanych badań diagnostycznych.
Podczas pierwszej wizyty specjalista decyduje o tym, czy wystarczy jednorazowa konsultacja, czy też konieczne jest objęcie opieką specjalistyczną. W przypadku, gdy pacjent zostaje objęty opieką poradni specjalistycznej i wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, skierowania na te badania wystawia lekarz specjalista. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne obejmują ponadto zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, kierowanie na inne konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą, niezbędną edukację i promocję
zachowań prozdrowotnych.

Realizacja wizyty pierwszorazowej u specjalisty odbywa się na podstawie skierowania. Pacjent ma prawo wyboru lekarza specjalisty spośród podmiotów które posiadają zawartą umowę na realizację świadczeń w określonych poradniach i sam pacjent decyduje, którą placówkę medyczną wybiera. Nie istnieje pojęcie rejonizacji, nie trzeba również być pacjentem POZ w placówce medycznej, którą wybraliśmy do leczenia
specjalistycznego.

Bez skierowania ze świadczeń w poradniach specjalistycznych korzystają:

osoby chore na gruźlicę;
osoby zakażone wirusem HIV;
inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane;
cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego;
działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017);
osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018).

Rejestracja do poradni specjalistycznych możliwa jest na podstawie zgłoszenia osobistego,
telefonicznego lub za pośrednictwem osób trzecich. Pacjent może wpisać się na listę
oczekujących u jednego świadczeniodawcy.
W przypadku, kiedy nie może stawić się na wyznaczony termin wizyty jest on obowiązany
niezwłocznie powiadomić o tym placówkę medyczną, w celu umożliwienia skorzystania z
porady specjalistycznej kolejnemu pacjentowi z listy oczekujących.

ZAUFAJ SPECJALISTOM!
Zdrowie na pierwszym miejscu! Zarejestruj się już dziś i dbaj o swoje dobre samopoczucie!

Personel

 • Lekarz medycyny Jolanta Siedlecka

  specjalista kardiolog

 • Lekarz medycyny Aneta Węgrzyn

  specjalista kardiolog

 • Lekarz medycyny Julia Bochenek

  specjalista kardiolog

 • Lekarz medycyny Małgorzata Markowska-Olszewska

  specjalista neurolog

 • Lekarz medycyny Ewa Janiec

  specjalista anestazjologii i intensywnej terapii

 • Lekarz medycyny Krzysztof Sikora

  specjalista medycyny rodzinnej

Usługi
Personel
Przejdź do treści